Als trajectondersteuner / ambulant begeleider bij WMO Maatwerk ondersteun- en begeleid ik cliënten met een ondersteuningsvraag bij zelfstandig wonen- en werken. Daarbij ben ik gespecialiseerd in autismespectrumstoornis (ASS). Dit alles ging tot 1 april 2021 op basis van een beschikking van de gemeente Zoetermeer (WMO). Toen is InZet in het leven geroepen.

Negen organisaties in Zoetermeer ondersteunen vanaf 1 mei 2021 samen de inwoners van Zoetermeer onder de naam InZet – in de wijk. Sinds 1 april 2021 ben ik voor acht uur per week werkzaam als kwartiermaker binnen InZet.

Samen met de werkgroep wijkanalyse inventariseren wij welke cliënten uit welke wijk komen en analyseren we wat er in de wijken ’leeft’. Waar hebben inwoners behoefte aan? Wat is er op dit moment aan ondersteuning, wat is er te veel of te weinig en wat onderbreekt er nog? We zetten de samenwerking van de teams op en we bekijken hoe het beste kan worden gewerkt en implementeren (gezamenlijk) de werkprocessen. We zijn verbinder en aanspreekpunt tijdens de transitie naar wijkgericht werken.

Naast mijn werk bij InZet begeleid ik via PGB ook mensen met autisme. Wil je hier informatie over? Neem dan contact met me op dan kijken we samen wat ik voor jou, of je kind kan betekenen.

info@puursamira.nl